“Մեհրաբյան և որդիներր” ընկերությունը փնտրում է պատասխանատվության բարձր զգացումով աշխատակցուհի՝ տնօրենի ադմինիստրատիվ օգնականի թափուր հաստիքը զբաղեցնելու համար:

Աշխատանքային պարտականություններ՝

 • Գրասենյակի փաստաթղթաշրջանառության և նամակագրության վարում,
 • Տնօրենի հանդիպումների ժամանակացույցի կազմում և վարում ,
 • Աշխատակազմին անհրաժեշտ տեղեկատվության տրամադրում,
 • Տրամադրված ինֆորմացիայի հիման վրա հաշվետվությունների կազմում,
 • Հեռախոսազանգերին պատասխանում և ուղղորդում համապատասխան բաժիններ,
 • Տնօրենի կողմից ներկայացված այլ հանձնարարությունների կատարում:

Անհրաժեշտ որակավորումներ՝

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Աշխատանքային փորձ՝ ադմինիստրատիվ և հաղորդակցության ոլորտում,
 • Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն, բանավոր հաղորդակցման հմտություններ,
 • Համակարգչային գիտելիքներ (Microsoft Office փաթեթի լավ իմացություն),
 • Կազմակերպչական հմտություններ՝ ժամանակի պլանավորման և վերջնաժամկետների պահպանման,
 • Հաղորդակցման գերազանց հմտություններ: